Vy från Holgersgatan.

Vy från Nygatan/Stortorget.

Vy från Holgersgatan / Kunskaps- och kulturcentrum.

Parkerinsplatser i direkt anslutning till gallerian.

Planritning av utbyggd galleria.